HPmFT74Gbhw

Факультет соціології та управління – один із провідних центрів України з підготовки фахівців державного управління, соціології, політології, соціальної роботи та філософії.

Адже саме тут Ви зможете навчитися досліджувати соціальні, політичні, економічні процеси та ефективно керувати ними, опануєте мистецтво управління державою, суспільством, людиною та самим собою і зможете використати набуті знання в особистому житті, суспільній та професійній діяльності.

Реалізація цих видів діяльності забезпечується високим рівнем професіоналізму випускника, що передбачає єдність світоглядної, наукової, психологічної та педагогічної підготовки. Наукова підготовка включає теоретичні знання і практичні вміння з фундаментальних, загальнонаукових і спеціальних дисциплін.

Тому не дивно, що у нас навчаються переможці всеукраїнських студентських олімпіад та стипендіати Президента України, Верховної Ради, обласної адміністрації та міськради. Нам є чим пишатись!

Факультет соціології та управління здійсню підготовку спеціалістів за такими напрямами: