Проєкт освітньої програми “Філософія” підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 033 “Філософія” освітнього рівня магістр

Завантажити