Графік освітнього процесу – це офіційний документ, який складає навчальний відділ Запорізького національного університету, і в якому  позначено терміни проведення освітньої діяльності на кожному факультеті.

Графік освітнього процесу має певну структуру та складається з наступних пунктів:

  • теоретичне навчання (лекційні та семінарські заняття)
  • заліковий тиждень
  • сесія
  • канікули
  • навчальна/виробнича/асистентська/педагогічна практика
  • дипломування
  • оглядові лекції
  • державна атестація