Кафедра соціальної філософії та управління

була створена в 2001 році. За час свого існування мала назви:

 • у 2001 – 2003 рр. – «Кафедра політології та теорії управління»,
 • у 2003-2008 рр. – «Кафедра теорії та практики управління»,
 • з 2008 р. – «Кафедра соціальної філософії та управління»

Завідувач кафедри – Тарас Іванович Бутченко, доктор філософських наук, доцент, професор кафедри.

Кафедра соціальної філософії та управління здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, магістр за спеціальністю «Соціальна робота» (спеціалізації «Управління соціальними процесами», «Управління персоналом»), «Публічне управління та адміністрування» (спеціалізація «Територіальне управління та місцеве самоврядування»), «Філософія» (спеціалізації «Релігієзнавство», «Філософія управління», «Філософія інформаційної діяльності»).

Отримання вищої освіти за спеціальністю «Соціальна робота» дозволяє випускникам працювати на таких посадах:

 • соціальний працівник;
 • соціальний інспектор;
 • фахівець з вирішення міжособистісних і колективних (в т.ч. трудових) конфліктів;
 • фахівець з організації дозвілля;
 • фахівець відділу кадрів;
 • фахівець з рекрутингу;
 • інспектор з виплати пенсій;
 • інспектор з призначення пенсії;
 • інспектор з соціальної допомоги;
 • керівник підрозділів з реклами та зв’язків з громадськістю;
 • керівник науково-дослідних підрозділів;
 • керівник установ і служб у соціальній сфері (центри соціальних служб для дітей сімей та молоді, центри зайнятості, державні і недержавні пенсійні фонди, фонд соціального захисту інвалідів, управління праці та соціальної політики та ін.);
 • консультант з правового забезпечення соціальної роботи;
 • спеціаліст з аналізу ринку праці;
 • спеціаліст пенітенціарних закладів (робота з правопорушниками).

Отримання вищої освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» дозволяє випускникам працювати на таких посадах:

 • державні службовці органів державної влади;
 • посадові особи органів місцевого самоврядування;
 • вищі посадові особи політичних організацій;
 • помічник народного депутата;
 • консультант із суспільно-політичних питань (у партіях та інших громадських організаціях);
 • старший спеціаліст в структурних підрозділах територіальних органів державної влади та органах місцевого самоврядування.

Отримання вищої освіти за спеціальністю «Філософія» дозволяє випускникам працювати

 • у вищих, середніх, професійних та загальноосвітніх навчальних закладах;
 • науково-дослідних установах України;
 • в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;
 • громадських об’єднаннях;
 • друкованих, електронних та телевізійних ЗМІ;
 • політичних організаціях.

У залежності від спеціалізації випускники спеціальності «Філософія» можуть обіймати посади:

 • співробітника науково-освітніх установ;
 • спеціаліста аналітика органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • референта, консультанта у структурі органів державної влади з питань взаємодії з релігійними об’єднаннями і громадськими організаціями;
 • інформаційно-релігійного аналітика (журналіста), що висвітлює питання взаємодії релігії і суспільства;
 • спеціалістів з формування громадської думки;
 • спеціалісти з розробки управлінських і маркетингових стратегій;
 • спеціаліста з розвитку корпоративної етики;
 • менеджера туристичної фірми (напрям — релігійний туризм);
 • експерта в галузі проведення державної релігієзнавчої експертизи;
 • методиста кабінетів філософії, релігієзнавства, суспільствознавства;
 • соціального працівника-реабілітолога установ, що надають допомогу жертвам тоталітарних та деструктивних культів.

На кафедрі здійснюється підготовка докторантів, аспіратів та здобувачів зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

Напрямки наукової діяльності

 • забезпечення викладання дисциплін, передбачених навчальним планом;
 • розробка робочих та навчальних програм, методичних рекомендацій, навчально-методичних посібників для комплексного забезпечення викладання навчальних дисциплін кафедри соціальної філософії та управління;
 • видання збірника наукових праць «Культурологічний вісник Нижньої Наддніпрянщини», фахового з філософських та історичних наук;
 • підготовка та публікація наукових статей у фахових виданнях з філософських наук та державного управління;
 • робота наукової школи «Вдосконалення методології соціального пізнання» під керівництвом доктора філософських наук, професора В.І. Воловика;
 • участь у роботі спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій за спеціальністю «Соціальна філософія та філософія історії»;
 • участь викладачів та студентів кафедри у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях з актуальних проблем розвитку філософських та суспільних наук;
 • проведення ділових ігор та наукових конференцій для студентів факультету соціології та управління з метою розвитку їхніх аналітичних здібностей та перевірки засвоєння ними теоретичного матеріалу і вміння застосовувати його на практиці;
 • експертне сприяння територіальним органам державного управління та місцевого самоврядування;
 • участь у робочій групі з проведення функціонального обстеження органів державного управління в регіоні;
 • участь у роботі конкурсних комісій під егідою Національного агентства України з питань державної служби;
 • здійснення керівництва проблемними студентськими групами з метою активізації особистісного та професійного самовизначення студентів;
 • участь у роботі конкурсних комісій територіального відділення Малої академії наук;
 • виступи викладачів кафедри як експертів з актуальних проблем суспільно-політичного розвитку регіону та України в телевізійних програмах на регіональних і всеукраїнських телеканалах;
 • міжнародна науково-дослідна та студентська співпраця за спеціальностями кафедри.