Кафедра соціології

існує з вересня 2001 р. та готує бакалаврів та магістрів за фаховим напрямом «Соціологія» із спеціалізаціями «Соціологія реклами та масових комунікацій», «Соціологія управління» та «Соціологія політики».

Керує справами кафедри – доктор філософських наук, доцент Володимир Олексійович Скворець.

Кафедра соціології збагачена висококваліфікованими науково-педагогічними працівниками, серед яких 7 кандидатів наук. Окрім цього, на кафедрі викладають спеціалісті з інших факультетів, що дозволяє майбутнім соціологам отримувати знання в багатьох сферах життєдіяльності.

Отримання вищої освіти за спеціальністю «Соціологія» дозволяє випускникам  обіймати такі посади:

 • Керівні працівники апарату центральних органів державної влади
 • Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади
 • Керівники підрозділів з реклами та зв’язків з громадськістю
 • Менеджери підприємств, установ та організацій
 • Менеджери з питань комерційної діяльності та управління
 • Менеджери з реклами
 • Фахівці в галузі маркетингу
 • Фахівці в галузі маркетингу, ефективності підприємства та раціоналізації виробництва
 • Фахівці у галузі управління проектами та програмами
 • Помічники керівників підприємств, установ та організацій
 • Соціолог у всіх сферах життєдіяльності (соціолог-кримінолог, соціолог промисловий та ін.)

Основними напрямками наукових досліджень кафедри є:

 • соціальні технології та прогнозування регіонального розвитку,
 • дослідження соціології політики, масових комунікацій та соціології управління.

На кафедрі діє наукова школа під керівництвом М.А. Лепського «Соціальні технології та прогнозування». Підготовку аспірантів здійснюють д. філос.н., професор М.А. Лепський та доценти к.соц.н. Е.А. Гугнін й к.філос.н. І.О. Кудінов. Під керівництвом М.А. Лепського захищено 6 кандидатських дисертацій (О.П. Масюк, І.О. Кудінов, Н.С. Абаніна, І.С. Цапліна, І.В. Ротарева, М.А. Кулик).