Кафедра політології була створена в 2003 році на базі факультету соціології та управління. На сьогоднішній день кафедру очолює доктор політичних наук, доцент Євген Георгійович Цокур.

Основні напрями роботи кафедри політології:

  • наукова діяльність в рамках держбюджетної теми «Перспективи модернізації політичної системи України»;
  • здійснення підготовки аспіратів, здобувачів зі спеціальності 23.00.02 – Політичні інститути та процеси.
  • підготовка та опублікування наукових статей у фахових виданнях з політичних наук – «Гілея», «Політичний менеджмент», «Сучасна українська політика», «Грані»;
  • участь викладачів та студентів кафедри у Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях з актуальних проблем розвитку політичної науки;
  • забезпечення викладання дисциплін, передбачених навчальним планом;
  • розробка робочих та навчальних програм; методичних рекомендацій; навчально-методичних посібників для комплексного забезпечення викладання навчальних дисциплін кафедри політології;
  • організація та проведення засідань Політологічного клубу Запорізького національного університету з метою обговорення актуальних проблем суспільно-політичного розвитку;
  • проведення ділових ігор та наукових конференцій для студентів факультету соціології та управління з метою розвитку їх аналітичних здібностей та перевірки засвоєння ними теоретичного матеріалу і вміння застосовувати його на практиці;
  • здійснення керівництва проблемними студентськими групами з метою активізації особистісного та професійного самовизначення студентів.
  • участь викладачів кафедри в якості експертів з актуальних проблем суспільно-політичного розвитку регіону та України в телевізійних програмах на телеканалах «Запоріжжя» та «Алекс»