20 квітня в Запорізькому національному університеті відбулась відкрита лекція кандидата історичних наук, доцента кафедри політології  Наталі Горло на тему «Експертні оцінки».

Слухачі дізнались багато важливих аспектів експертного оцінювання. Зокрема те, що оптимальна кількість учасників групової дискусії очної та заочної форм складає 5-7 та 20-30 осіб відповідно. А для мозкового штурму, в свою чергу, оптимальними є 10-12 осіб, серед яких виділяють ядро» (постійні члени групи), «новачків», модератора та секретаря.

Лекторка також  розповіла про основні принципи та етапи мозкового штурму. Особливо цікавим для студентів видався феномен групового мислення, відкритий І.Янісом. Серед його основних рис було виділено конформізм, переконання у всесильності групи, завищенні очікування від рішень групи, тенденційний вибір інформації та недооцінку суперника.

Окремим елементом відкритої лекції стало обговорення синектики. Наталя Віталіївна зазначала, що синектика є прикладним методом групових експертних оцінок, що ґрунтується на застосуванні чотирьох типів суджень за аналогією. Юні політологи також дізнались, що аналогії можуть бути особистісними, прямими, фантастичними та символічними, і розглянули конкретні приклади.

У результаті роботи студенти факультету соціології та управління  розширили свої знання про методи експертних оцінок, які тепер зможуть використовувати на практичному досвіді .