П’ятнадцятого квітня в рамках проведення XII університетської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Молода наука-2019» на базі факультету соціології та управління відбулась робота секцій «Соціологічні та політичні науки» і «Філософія та релігія». Метою конференції є представлення результатів науково-дослідницької діяльності студентів, їх поглиблених знань у зазначених галузях.

Доповіді підготували студенти 2-4 курсів та магістратури, аспіранти, молоді вчені, а також – представники Економіко-правничого коледжу під керівництвом досвідчених викладачів.

Під час урочистого відкриття засідань учасників секцій вітали  завідувач кафедри соціології, доктор філософських наук, професор Володимир Скворець та завідувач кафедри соціальної філософії та управління, доктор філософських наук, професор Тарас Бутченко. Вони зазначали, що для фахівців, які будуть працювати із соціальними явищами та процесами, опанування наукових методів пізнання є надзвичайно важливим, а також побажали успіхів та подальшої плідної роботи.

На засіданні сесії «Соціологічні та політичні науки» (керівник – д.філос.н., доц. Скворець В.О., секретар – голова НТСАДМВ ФСУ Бондаренко С.О.) учасники дослідили такі важливі та цікаві теми, як: «Формування професійної компетентності соціального працівника у закладах вищої освіти» (Вовк А.О.),«Внутрішньо переміщені особи як особлива група клієнтів соціальної роботи» (Волошина Р.С.), «Профорієнтаційна стратегія діяльності гуманітарного факультету сучасного ВНЗ» (Гуков Є.Б.), «Визначення поняття «електронна демократія» (Васильєва А.), «Вплив родини на розвиток соціального інтересу у дітей» (Мащиц В.М.), «Вирішення соціальних проблем шляхом реалізації реформи децентралізації» (Міщенко А.С.). А також – «Політика рівності в діяльності соціального працівника» (Швець А.Р.), «Мотивація державних службовців в Запорізькій області» (Штефан А.К.), «Студентське кадрове агентство як складова технології комерційного замовлення» (Бондаренко С.О.), «Мотивація працівників соціальних служб: аналіз концепцій» (Веретенникова О.М.), «Соціальна робота з молоддю: гендерний аспект» (Гаджилов Д.О.), «Соціальна робота з дітьми українських трудових мігрантів» (Голубенко А.).

 Крім того, пролунали доповіді на теми: «Інклюзивна освіта в загальноосвітній школі як чинник успішної соціалізації дітей з особливими освітніми потребами» (Єсіна В.П.), «Роль інклюзивного туризму в соціалізації соціально-незахищеної дитини» (Іванько К.), «Правове регулювання діяльності соціальних працівників з біженцями в сучасних умовах України» (Кобець А., Васюкова К.), «Моделювання минулого як спосіб пізнання політичних подій» (Коваль В.), «Соціально-політичні маніпуляції античності» (Красно В.В.), «Пенітенціарна соціальна робота» (Кузін К.В.), «Сутність та параметри розвитку соціальної відповідальності особистості в сучасному українському суспільстві» (Куліченко Т.), «До питання про вивчення соціальної роботи у територіальній громаді на сучасному етапі» (Марченко В.), «Специфіка побудови соціально орієнтованої держави у військовий час (на прикладі Ізраїлю)» (Мещеряков Е.В.), «Усиновлення як організаційно-правовий інститут в Україні» (Омельяненко А.). А ще – «Еволюція політичної культури США з часів заснування до сьогодення» (Пархоменко М.), «Організаційна культура як чинник професійного зростання особистості» (Проніна М.), «Соціальна робота з подолання дискримінації людей з ВІЛ» (Сіра К.), «Технології життєтворчості в соціальній адаптації дітей із порушенням слуху» (Стеблюк А.О.), «Технології соціальної роботи з дітьми із комп’ютерною залежністю» (Усенко Г.), «Розвиток медіації як фактор профілактики булінгу в навчальних закладах України» (Хакімова М.Р.), «Повернення до діалогу з суспільством: соціальна робота із засудженими» (Цюцюра Є.), «Туризм без перешкод для людей з обмеженими можливостями» (Шеленіна А.), «Проблеми та специфіка працевлаштування осіб з інвалідністю в Україні» (Бут Г., ЕПК), «Булінг. Стосується кожного» (Кравченко М., ЕПК).

Учасники засідання секції «Філософія та релігія» (керівник – д.філос.н., доц. Бутченко Т.І., секретар – голова НТСАДМВ ФСУ Бондаренко С.О) презентували наукові тези, присвячені таким темам: «Методологічні засади процедури концептуалізації соціально-філософського терміну «людина» (Бєлякова К.), «Аналогічний підхід до сучасної компаративістської методології» (Білокопитова Н.), «Трансформація світоглядних уявлень в умовах інформаційного суспільства» (Бобир О.), «Глобальний геополітичний розвиток» (Велієв Парвіз Тейюб Огли), «Моделі мультикультуралізму в Азербайджані» (Велієв Фаріз Тейюб Огли), «Філософія інформаційної безпеки» (Де Медічі Я.Ю.).

Також вони розглянули такі доповіді, як «Проблема трансформації соціальної структури суспільства в умовах функціонування інформаційного суспільства» (Дитинюк О.), «Соціально-конструктивне мислення як предмет філософської рефлексії» (Дробітько М.), «Критика філософії абсурду А. Камю у сучасному суспільстві» (Єрмакова М.В.), «Участь у політичному житті та перехід до демократії» (Ель Гуессаб Карім), «Філософський аналіз проблеми несправедливості в нашому житті» (Кравченко Д.С.), «Етапи наукового розвитку спадщини С.Л. Рубінштейна» (Купцова В.). У полі зору науковців були «Взаємозв’язок біології та релігії» (Максимів (Левандовська) М.), «Демократична тиранія більшості» (Сатрадінова О.), «Сучасні уяви про когнітивну психологію» (Стець В.), «Порівняльна характеристика категорії свободи у філософії Лао Цзи та Конфуція» (Тарасова А.), «Вчення українських та німецьких психологів у IX-XX столітті» (Тищенко Т.), «актуальність релігійних світоглядних орієнтирів у сучасному світі» (Шматуха А.), «Зв’язок античності та християнства у роботах Ф. Зелінського» (Шмуліна В.).

Наприкінці заходу студенти зазначили, що проведення «Молодої науки» допомагає зорієнтуватися у подальшому науковому розвитку та значно підвищити рівень теоретичних і практичних знань.

Волошина Раїса