Чергові збори Ліги Молодих Політологів відбулися за темою “Політичний аналіз виборчих округів”. Пропонуємо розглянути ряд необхідних термінів за для вивчення цього напрямку.

  • Виборчий округ – це територіальна або інша вибор­ча одиниця, в межах яких об’єднуються виборці для об­рання депутатів.
  • Виборча система — сукупність правил і прийомів, які забезпечують певний тип участі суспільства у формуванні державних представницьких, законодавчих, судових виконавчих органів, втілення волі тієї частини суспільства, котрої, згідно із законодавством, достатньо для визнання виборів дійсними.
  • Виборчі (партійні) списки — це списки кандидатів у депутати, сформовані політичною партією відповідно до вимог виборчого законодавства, для участі у виборах, один із елементів пропорційної виборчої системи.
  • Кореляція – це статистична залежність між випадковими величинами, що носить імовірнісний характер.
  • Електоральна географія – одне з традиційних у світі і швидко розвивалися в останні роки в нашій країні напрямків (галузей) політичної географії. В основі електоральної географії лежить вивчення результатів виборів в різні органи державної влади. Головною методологічний принцип цього напрямку досліджень – співвіднесення підсумків виборів із соціальною структурою населення.
  • Етнонаціональна політика (етнополітика) — це сфера суспільно-політичних взаємин держави та етнічних спільнот, а також етнічних груп між собою. Головною метою етно-політики є регулювання міжетнічних відносин і досягнення національної консолідації у суспільстві.
  • Адміністративний ресурс – це здатність кандидата будь-якого рівня, залучитися підтримкою діючої влади та її інституцій, як центральних так і місцевих.
  • Еліта політична — це меншість суспільства, що утворює достатньо самостійну, відносно привілейовану групу, наділену особливими психологічними, соціальними й політичними якостями, яка бере безпосередню участь у затвердженні та здійсненні рішень, пов’язаних із використанням державної влади або впливом на неї.