Департамент соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення  вакантних посад головного спеціаліста Департаменту, головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності  та головного спеціаліста – юрисконсульта відділу бухгалтерського обліку та звітності.

Вимоги до конкурсантів: громадянство України, повна вища освіта за напрямом підготовки (спеціальність) «Бухгалтерський облік та аудит», «Економіка», «Правознавство», «Соціальна робота» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом в державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років; навички роботи з основними програмами роботи на комп’ютері.

Необхідні документи: 

  • заява про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;
  • заповнена особова картка (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
  • дві фотокартки розміром 4х6;
  • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудженого наукового ступеня;
  • декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”;
  • копія документа, який посвідчує особу;
  • копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня публікації оголошення.

Відповідно до Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” та Указу Президента України від 25.01.2012 № 33/2012 “Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування”, протягом трьох днів з дати одержання повідомлення про результати конкурсу кандидат надає письмову згоду на проведення спеціальної перевірки та медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою за   адресою:   м. Запоріжжя,  вул. Дзержинського, 48. Телефон – 764-42-65.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня публікації оголошення (до 4 грудня ц.р.).