Колектив та студенти факультету соціології та управління щиро вітають аспіранта кафедри соціології Широбокову Ольгу Олександрівну та асистента кафедри соціології Павленко Іву Олександрівну з успішними захистами дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

Науковий керівник: доктор філософських наук, професор Лепський Максим Анатолійович.

Захист відбувся 30 вересня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 17.051.05 у Запорізькому національному університеті.

Бажаємо Ользі Олександрівні та Іві Олександрівні натхнення, успіхів і нових професійних досягнень!

Фанагей Наталія