Колектив та студенти факультету соціології та управління щиро вітають викладача кафедри соціальної філософії та управління з успішним захистом дисертації на тему «Взаємозв’язок політичної та правової свідомості: проблема формування ідеології державотворення» на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

Науковий консультант: доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Воловик Віталій Іванович.

Захист відбувся 15 вересня 2015року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.051.11 при Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара.

Бажаємо Олександру Володимировичу успіхів і нових професійних досягнень!

Фанагей Наталія