Колектив та студенти факультету соціології та управління щиро вітають викладачів кафедри соціології Світлану Панасенко й Олександру Сорокіну з успішними захистами дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

Захисти відбулися 26 серпня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 17.051.05 у Запорізькому національному університеті. Науковий керівник – доктор філософських наук, професор Максим Анатолійович Лепський.

Бажаємо Світлані Вікторівні та Олександрі Сергіївні успіхів і нових професійних досягнень!