Дебати

Для студентів факультету соціології та управління дуже важливо мати власну думку з приводу важливих питань, які постали зараз перед суспільством. Вміти грамотно та чітко аргументувати свої переконання є невід’ємною складовою у формуванні освіченої людини.
Але з чого почати свій шлях до майстерного володіння словом? Студентська рада ФСУ має змогу подарувати всім студентам цю можливість, бо з початком нового навчального року на нашому факультеті відкривається дебатний клуб!

Дебати – це чітко структурований і спеціально організований публічний обмін думками між двома сторонами з актуальної теми. Історія політичних дебатів починається з античної Греції, коли їх використовували як демократичний метод обговорення законів. Популярність дебатів сьогодення пов’язана з політичними дебатами. Перші телевізійні дебати були між Дж. Кеннеді та Р. Ніксоном у ході передвиборчої президентської кампанії в США в 1960 році. Можна сказати, що після цього дебати міцно ввійшли в політичне життя як на американському континенті, так і в Європі.

Основна мета дебатного клубу – виховання у людей здібностей до логічної побудови своїх думок та майстерного оволодіння навичками ораторського мистецтва. Також одним з найголовніших чинників успіху будь-якого дебатного клубу є вправна робота у команді, вміле використання корисних навичок кожного з її членів. Цьому та багато іншому на базі нашого клубу будуть навчати майбутніх дебатерів.

Отже, ми запрошуємо всіх бажаючих прийняти участь у нашому дебатному клубі! З питаннями щодо участі у дебатному клубі звертайтеся до студради ФСУ.

Антон Назаренко