Кафедра соціальної філософії та управління

була створена в 2001 році. За час свого існування мала назви:

 • у 2001 – 2003 рр. – «Кафедра політології та теорії управління»,
 • у 2003-2008 рр. – «Кафедра теорії та практики управління»,
 • з 2008 р. – «Кафедра соціальної філософії та управління»

Завідувач кафедри – Тарас Іванович Бутченко, доктор філософських наук, доцент, професор кафедри.

Кафедра соціальної філософії та управління здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр за спеціальністю «Соціальна робота» (спеціалізації «Управління соціальними процесами», «Управління персоналом»), магістр – «Державне управління» (спеціалізація «Територіальне управління та місцеве самоврядування»); бакалавр за спеціальністю «Філософія» (спеціалізації «Релігієзнавство», «Філософія управління», «Філософія інформаційної діяльності»).

Отримання вищої освіти за спеціальністю «Соціальна робота» дозволяє випускникам працювати на таких посадах:

 • соціальний працівник;
 • соціальний інспектор;
 • фахівець з вирішення міжособистісних і колективних (в т.ч. трудових) конфліктів;
 • фахівець з організації дозвілля;
 • фахівець відділу кадрів;
 • фахівець з рекрутингу;
 • інспектор з виплати пенсій;
 • інспектор з призначення пенсії;
 • інспектор з соціальної допомоги;
 • керівник підрозділів з реклами та зв’язків з громадськістю;
 • керівник науково-дослідних підрозділів;
 • керівник установ і служб у соціальній сфері (центри соціальних служб для дітей сімей та молоді, центри зайнятості, державні і недержавні пенсійні фонди, фонд соціального захисту інвалідів, управління праці та соціальної політики та ін.);
 • консультант з правового забезпечення соціальної роботи;
 • спеціаліст з аналізу ринку праці;
 • спеціаліст пенітенціарних закладів (робота з правопорушниками).

Отримання вищої освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» дозволяє випускникам працювати на таких посадах:

 • державні службовці органів державної влади;
 • посадові особи органів місцевого самоврядування;
 • вищі посадові особи політичних організацій;
 • помічник народного депутата;
 • консультант із суспільно-політичних питань (у партіях та інших громадських організаціях);
 • старший спеціаліст в структурних підрозділах територіальних органів державної влади та органах місцевого самоврядування.

Отримання вищої освіти за спеціальністю «Філософія» дозволяє випускникам працювати

 • у вищих, середніх, професійних та загальноосвітніх навчальних закладах;
 • науково-дослідних установах України;
 • в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;
 • громадських об’єднаннях;
 • друкованих, електронних та телевізійних ЗМІ;
 • політичних організаціях.

У залежності від спеціалізації випускники спеціальності «Філософія» можуть обіймати посади:

 • співробітника науково-освітніх установ;
 • спеціаліста аналітика органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • референта, консультанта у структурі органів державної влади з питань взаємодії з релігійними об’єднаннями і громадськими організаціями;
 • інформаційно-релігійного аналітика (журналіста), що висвітлює питання взаємодії релігії і суспільства;
 • спеціалістів з формування громадської думки;
 • спеціалісти з розробки управлінських і маркетингових стратегій;
 • спеціаліста з розвитку корпоративної етики;
 • менеджера туристичної фірми (напрям — релігійний туризм);
 • експерта в галузі проведення державної релігієзнавчої експертизи;
 • методиста кабінетів філософії, релігієзнавства, суспільствознавства;
 • соціального працівника-реабілітолога установ, що надають допомогу жертвам тоталітарних та деструктивних культів.

На кафедрі здійснюється підготовка докторантів, аспіратів та здобувачів зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

Напрямки наукової діяльності

 • забезпечення викладання дисциплін, передбачених навчальним планом;
 • розробка робочих та навчальних програм, методичних рекомендацій, навчально-методичних посібників для комплексного забезпечення викладання навчальних дисциплін кафедри соціальної філософії та управління;
 • видання збірника наукових праць «Культурологічний вісник Нижньої Наддніпрянщини», фахового з філософських та історичних наук;
 • підготовка та публікація наукових статей у фахових виданнях з філософських наук та державного управління;
 • робота наукової школи «Вдосконалення методології соціального пізнання» під керівництвом доктора філософських наук, професора В.І. Воловика;
 • участь у роботі спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій за спеціальністю «Соціальна філософія та філософія історії»;
 • участь викладачів та студентів кафедри у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях з актуальних проблем розвитку філософських та суспільних наук;
 • проведення ділових ігор та наукових конференцій для студентів факультету соціології та управління з метою розвитку їхніх аналітичних здібностей та перевірки засвоєння ними теоретичного матеріалу і вміння застосовувати його на практиці;
 • експертне сприяння територіальним органам державного управління та місцевого самоврядування;
 • участь у робочій групі з проведення функціонального обстеження органів державного управління в регіоні;
 • участь у роботі конкурсних комісій під егідою Національного агентства України з питань державної служби;
 • здійснення керівництва проблемними студентськими групами з метою активізації особистісного та професійного самовизначення студентів;
 • участь у роботі конкурсних комісій територіального відділення Малої академії наук;
 • виступи викладачів кафедри як експертів з актуальних проблем суспільно-політичного розвитку регіону та України в телевізійних програмах на регіональних і всеукраїнських телеканалах;
 • міжнародна науково-дослідна та студентська співпраця за спеціальностями кафедри.