У період з 30 по 31 травня 2018 року в Запорізькому національному університеті відбувався захист кваліфікаційних робіт студентів освітнього ступеня «бакалавр» заочної форми навчання за спеціальністю «Соціальна робота» факультету соціології та управління. Дипломанти мали змогу представити свої напрацювання на найрізноманітніші теми, а оцінювала їх професійна екзаменаційна комісія.

Головою ЕК стала Разуваєва Ірина Володимирівна, заступник директора Департаменту соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації, начальник управління праці та зайнятості. Заступником голови ЕК був Лепський Максим Анатолійович, доктор філософських наук, професор кафедри соціології, декан факультету соціології та управління. Свою оцінку кваліфікаційним роботам також дали Бойко Ганна Валентинівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної філософії та управління; Бутченко Тарас Іванович, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри соціальної філософії та управління; Краснокутський Олександр Володимирович, доктор філософських наук, професор кафедри соціальної філософії та управління.

Захист диплому – хвилююча мить у життя кожного студента, тому випускники дуже відповідально поставились до його написання. Більшість робіт основувалась на практичному досвіді, який соціальні робітники отримали під час навчання, проходження практики.

На факультеті соціології та управління, починаючи  з першого курсу, студенти мають змогу побачити соціальну роботу зсередини, приймаючи участь в масовому волонтерському русі «Студентське серце». Тому Дьогтева Наталія темою свого диплому обрала «Вуличну соціальну роботу як інноваційний метод роботи з підлітками», а Лебідь Ярослава описала «Неприбуткові організації в системі соціального партнерства в Україні».

Кожного року активісти ФСУ беруть участь в різноманітних конференціях, проектах, конкурсах,  зокрема Конкурсі соціальної реклами та постійно займають призові місця. Не дивно, що двоє студенток пов’язали свої дипломні роботи з цією темою. Кулик Юлія вивчала «Брендування здорового способу життя у соціальній роботі з молоддю», Сергієнко Анастасія досліджувала «Засоби масової інформації у соціальній роботі з формування відповідального батьківства», а Боровська Єлизавета проводила «Діагностику ефективності рекламних технологій у сучасній соціальній роботі в Україні».

Також на  ФСУ студенти отримують всі необхідні професійні навички, зокрема комунікативні, які є одними з ключових для фахівців соціальної сфери. Кірюніна Ольга свою кваліфікаційну роботу присвятила «Комунікативним технологіям у забезпеченні якості соціальних послуг на дому».

Спеціальність «соціальна робота» дає студентам необхідні теоретичні та практичні знання щодо роботи з різними категоріями клієнтів. Меньшова Валерія темою диплому обрала «Соціальну допомогу сім’ям з онкохворими дітьми в інтернат них закладах», Синельник Анастасія – «Соціальну реабілітацію вимушених переселенців у приймаючих громадах»,  Лісова Анна – «Соціальний супровід учасників АТО у складних життєвих обставинах», Тарасенко Олена – «Соціальну роботу з учнями закладів системи професійно-технічної освіти у Запорізькій області», Ткачук Надія – «Соціальну адаптацію осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк», Усатенко Анастасія – «Діагностику ефективності соціальної роботи з інвалідами антитерористичної операції в Україні», Аскерова Діана  – «Етносоціальні чинники розвитку технологій соціальної роботи з жінками в Україні».

Випускники не залишились осторонь від проблем, які існують у галузі соціальної роботи. Так Байдун Олена досліджувала «Профілактику внутрішньо рольових конфліктів у професійній діяльності соціального працівника», а Старкова Людмила – «Інноваційні технології забезпечення ефективності мотивування персоналу закладів сфери соціальної роботи в Україні».

Дипломанти мали змогу обрати будь-яку тему для своєї роботи, яку вони вважають цікавою та актуальною, а з боку наукових керівників отримували лише підтримку та цінні настанови. Хаабма Вікторія вивчала «Якість соціально-орієнтованих технологій у формуванні виконавчої дисципліни персоналу вищого навчального закладу», а Гетьман Андрій – «Взаємодію державних та релігійних організацій в галузі соціальної роботи».

Після представлення кожної дипломної роботи студенти отримували зворотній зв’язок від екзаменаційної комісії, відповідали на запитання та отримували поради щодо подальшої роботи. Особливу увагу при оцінюванні звертали на практичний аспект робіт, адже він є чи не найважливішим. Загалом, члени екзаменаційної комісії відзначили професійний рівень підготовки бакалаврів та зазначали, що їх роботи є цікавими та перспективними.

Факультет вітає своїх випускників і бажає творчої наснаги, впевненості у своїх силах та кар’єрного зростання!