Вітаємо із захистами дисертацій Широбокову Ольгу Олександрівну та Павленко Іву Олександрівну

Інші

Колектив та студенти факультету соціології та управління щиро вітають аспіранта кафедри соціології Широбокову Ольгу Олександрівну та асистента кафедри соціології Павленко Іву Олександрівну з успішними захистами дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

Науковий керівник: доктор філософських наук, професор Лепський Максим Анатолійович.

Захист відбувся 30 вересня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 17.051.05 у Запорізькому національному університеті.

Бажаємо Ользі Олександрівні та Іві Олександрівні натхнення, успіхів і нових професійних досягнень!

Фанагей Наталія

Напишіть відгук